A VIRTÙ RESEARCH & TECHNOLOGIES

Historie, vize, mise

Společnost A VIRTÙ RESEARCH & TECHNOLOGIES s.r.o. založil v roce 2019 Viktor Lošťák, softwarový vývojář, fyzik a bývalý aktivní politik s cílem pracovat na rozvoji a komercionalizaci technologií behaviorálního modelování. Dlouhodobou vizí firmy je vytvoření softwarových modelů, jež umožní věrně reprodukovat chování jednotlivce.

Společnost vyvíjí teoretický rámec, technologické nástroje a praktické aplikace metod pro měření, klasifikaci, predikci a ovlivňování lidského chování.

Technologie behaviorálního modelování mají extrémní obchodní potenciál. Schopnost rychle, automatizovaně a levně pochopit strukturu chování člověka otevírá výjimečné možnosti; cílem společnosti je nabídnout trhu nástroje k jejich komerčnímu využití.

Ochrana klientů

Společnost pracuje s veškerými daty klientů a informacemi o nich jak s respektem k platné legislativě, tak s naprostou diskrétností. Nikdy neposkytneme žádné informace o našich klientech aktuálních, minulých ani potenciálních třetím stranám. Společnost neposkytuje žádné veřejné výstupy vyjma přesně definovaných dokumentů obecné povahy.

Technologie

Konceptuální rámec

Společnost A VIRTÙ RESEARCH & TECHNOLOGIES s.r.o. vyvinula a ověřila konceptuální rámec, umožňující postihnout multimodální projevy lidského chování ve sjednoceném datovém a procesním modelu. Implementace tohoto modelu úspěšně pracuje na velkoškálovém souboru dat, zachycující chování stovek tisíc osob z reálného světa. Model umožňuje efektivní analýzy a představuje společně s nástroji sběru dat robustní základ pro aplikační využití.

Aplikace

Analýza elektronické komunikace, 2019-2020

Prototypové řešení nástroje pro analýzu elektronické komunikace v rámci organizace. Výsledkem je definice sociálního okolí (okruhu interagujících osob) pro jednotlivé účastníky komunikace a analýza vztahů v rámci tohoto okolí. Systém je zaměřený na automatickou identifikaci rizik, incidentů, miskomunikace a dalších nežádoucích stavů. Máte-li zájem o jeho nasazení, kontaktujte nás k nezávazné konzultaci.

Analýza digitální stopy, 2020

Společně se společností radixal s.r.o. jsme vytvořili prototypové řešení systému pro analýzu digitální stopy osoby ve veřejném internetovém prostoru. Systém umožňuje na základě osobní historie klasifikovat rizika podle požadavků zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti. Systém je neveřejný a není nabízen dalším zákazníkům.

BEHAVE: Volební model, 2020-2021

Volební model BEHAVE byl vyvinut jako nástroj pro analýzu impaktu politického marketingu. Pracuje nezávisle na klasických dotazníkových metodách, jeho zdrojem jsou data o chování uživatelů internetu, kalibrovaná vůči historickým volebním výsledkům. Model umožňuje citlivě zachytit vlivy událostí s unikátním rozlišením časovým i místním; poskytuje výsledky téměř v reálném čase a analyzuje impakt na skupiny voličů definované jak lokalitou, tak svými sociálně-kulturními charakteristikami. Model je aktivně využíván k generování analýz a strategií. Máte-li vážný zájem o jeho využití, kontaktujte nás.

Ad hoc analýzy

Společnost A VIRTÙ RESEARCH & TECHNOLOGIES s.r.o. nabízí provedení ad hoc analýz na historických datech o chování české internetové komunity. Data agregují do jednotného modelu desítky hlavních zdrojů od roku 2005. Výstupem analýz jsou typicky návrhy strategií pro oblast politického nebo komerčního marketingu, založené na kvantitativních údajích o chování velkých skupin osob. Máte-li vážný obchodní zájem, kontaktujte nás pro nezávazné konzultace.

RUN2

Výzkumné zařízení a kreativní centrum. Design, technologie, příroda. Plánované zahájení provozu 6/2022, sledujte na run2.avirtu.net.

Média

Nakladatelská a mediální činnost společnosti A VIRTÙ RESEARCH & TECHNOLOGIES s.r.o. odráží hluboký zájem o pochopení lidského chování. Naším cílem je nejen uplatnit konceptuální rámec, pomocí něhož lidské chování modelujeme, ale také nabídnout veřejnosti zdroje pro vlastní studium.

Edice Everlife

Autenticita - slovo, jež je úhelným kamenem edice Everlife. Vydavatelský plán je postaven výhradně na osobních, autentických výpovědích lidí, na svědectvích o životě, kultuře a myšlenkovém světě. V rámci edice Everlife vydáváme deníky, memoáry a biografickou literaturu, přinášející náročnému čtenáři vhled do povah lidí různých dob, míst a sociálních skupin.

Michal Eger: Egiho milý deníček (2020)

Kompilace internetových zápisků z dob i dřívějších, než do Evropy dorazilo slovo „blog“.

Michal Egi Eger vás ve svém Deníčku provede deseti lety života nejen svého, ale i desítek dalších lidí, s nimiž dával věci do pohybu. Od banálních rodinných historek, přes více čí méně dobrodružné výpravy nebo zážitky ze sportovní fotografie, až po autentický souboj s politickou a defraudantskou mafií.

Schválně, jestli se jeho akce a zážitky někde neproťaly i s vašimi životy…

Knihu o 462 stranách zakoupíte v knihkupectvích v papírové i elektronické podobě. Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím Igor Indruch.

Zdeněk Pernica: Slušňák nebo rošťák (v přípravě)

Jmenuje se Zdeněk Pernica, má přezdívku Gauny. Je dvojnásobným mistrem republiky v kickboxu, trojnásobný v thaiboxu, z mistrovství Evropy v thaiboxu přivezl bronzovou medaili. První Čech, který začal bojovat v boxu bez rukavic. K tomu politik, předseda hnutí Slušní lidé, kreslíř komixů a autor koláží, hybatel mnoha událostí, stojící často v centru mediální pozornosti. Ale jaký je doopravdy?

Slušňák nebo rošťák? Kým je Zdeněk Gauny Pernica ve skutečnosti? Je víc sportovec nebo bitkař, víc odpovědný politik nebo extrémista? Co ho vede, co ho motivuje, o čem přemýšlí a co ho trápí? Odkud přišel a kam by chtěl dojít?

Sidonie Kermack: Klíč bez dveří, brána bez domu (vyjde Q1/2021)

Strhující svědectví o vlastním životě. Na půdorysu pěti dekád prožijeme v bezprostřední, nestylizované formě vše, čím prochází žena v české společnosti od druhé poloviny dvacátého století do současnosti. Autorka nás v osobní výpovědi zavede do myšlenkového a reálného světa, jaký žije v myslích a srdcích mnoha z nás.

Za horizontem: Pravdivý příběh Filipa Sklenáře (2021)

Filip Sklenář (1978 - 2009) byl záhadou stejně jako uzlem energie. Byl sečtělým snaživcem právě tak jako geniálním literátem, jaký se rodí jednou za generaci. Byl sebestředným histriónem i starostlivým pečovatelem. Opravdu byl? Co z toho je vlastně pravda?

O životě Filipa Sklenáře víme mnoho. Jeho kanonická podoba je známá polovině internetové komunity, aktivní v první dekádě století, celé jedné internetové generaci. Avšak jediným zdrojem, o nějž se tato “známost” opírá je – Filip sám. Vytváření vlastního obrazu v očích těch druhých bylo za vším, co Filip Sklenář kdy dělal. Kdo se s ním potkal, ať virtuálně nebo fyzicky, byl od začátku až do konce konfrontován s jeho neustálou snahou zapůsobit, přesvědčit, vysvětlit sám sebe. Filip mluvil o sobě, psal o sobě, hrál sám sebe. Ale kým skutečně byl?

Mediální projekty

Magazín Bystrčník

Společenský magazín (www, fb) a zároveň mediální aplikační, komerční a experimentální platforma, ověřující koncepty behaviorálního modelování. Vychází online od roku 2008, s účastí společnosti A VIRTÙ RESEARCH & TECHNOLOGIES s.r.o. od roku 2020.

Březina Ondra - Politická drbna

Mediální projekt (fb), v němž spolupracuje A VIRTÙ RESEARCH & TECHNOLOGIES s.r.o. s politickým komentátorem Ondřejem Březinou. Každodenní videoprodukce politických vhledů a komentářů s vysokou návštěvností, mimořádným impaktem a schopností oslovit jinak obtížně zasažitelnou sociální skupinu.

Projekt zasáhl do 10. 1. 2021 během třiceti dnů 273 tisíc uživatelů sociálních sítí a získával příznivce tempem přes 300 denně. Videoprodukce pana Březiny má potenciál stát se médiem s nejvyšším impaktem v uvažované cílové skupině.

Veřejné výstupy

Trikolóra v číslech: Finanční a lidský potenciál (2020-06-28)

Analýza finančního a lidského potenciálu politického hnutí Trikolóra k červnu 2020 (PDF).

Milion chvilek v číslech: Historie finančního a lidského potenciálu, srovnání s hnutím Trikolóra (2020-07-10).

Analýza historie finančního a lidského potenciálu politického uskupení Milion chvilek pro demokracii, stanovení modu operandi, srovnání s hnutím Trikolóra (PDF).

LUBOMÍR VOLNÝ, VÁCLAV KLAUS ML., ROBERT ŠLACHTA, TOMIO OKAMURA A MIKULáš MINÁŘ: SKÓRE ZÁJMU ČESKÝCH UŽIVATELŮ INTERNETU (2021-03-05).

Analýza zájmu českých uživatelů internetu o lídry politických stran a hnutí (PDF).

Trikolóra v číslech: Finanční a lidský potenciál (2021-05-25)

Analýza finančního a lidského potenciálu politického hnutí Trikolóra k 25. květnu 2021 (PDF).

Kontakty


A VIRTÙ RESEARCH & TECHNOLOGIES s.r.o.
info@avirtu.net
+420 604 761 154
Kuršova 978/3, Bystrc, 635 00 Brno, Czech Republic
IČ 08428441, datová schránka ugkbmy8
Firma je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 113661 u Krajského soudu v Brně.